Læs & Lær 2015-2016

Projektets mål er at styrke elevernes skriftsproglige færdigheder i fagene gennem kompetenceudvikling af faglærere og vejledere.

Baggrunden for projektet er folkeskolens mål om at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan samt visionen i kommunens handleplan for sprog og skriftsprog, som beskriver, at eleverne skal være i stand til at tilegne sig viden i forskellige faglige sammenhænge – at læse og skrive for at lære - og dermed have forudsætningerne for at indgå i et videre uddannelsesforløb efter folkeskolen.

Projektet er tilrettelagt som et aktionslæringsforløb og består af en indledende, fælles kursusdag med fokus på faglig læsning og skrivning i dansk, matematik og naturfag samt efterfølgende aktionslæringsforløb i egen undervisning, hvor lærere og vejledere samarbejder om at udvikle undervisningen i praksis. 

Projektbeskrivelse og mål for kursusdagen kan du finde nedenfor.

Dokumenterne opdateres løbende efter behov.

Projektbeskrivelse

Målsætning for kursusdagen

For yderligere oplysninger kontakt
Christina Tagmose

Fagkonsulent


Tlf.: 76293032
E-mail: buct@horsens.dk


Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972