layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

IT-strategi

Teknologien udvikler sig med stadig stigende hastighed, den udgør en vigtig del af elevernes hverdag, og det stiller igen øgede forventninger til brugen i skolen.
Nye fysiske og virtuelle platforme og værktøjer åbner konstant nye tilgange til at indhente og præsentere viden. Kompleksiteten kan virke uoverskuelig for den enkelte lærer og skole. Derfor udarbejder IT-konsulenten i samråd med dem kommunale IT-strategigruppe og IT-vejledergruppen IT-strategier, der tager afsæt i Faghæfte 48.

Formålet med de kommunale IT-strategier er at formulere rammer og anbefalinger for skolernes fokus og handlinger på teknologi-området. Rammerne skal være tilpas præcise til, at de kan udgøre en støtte for skolernes arbejde, men de skal samtidig sikre plads for skolernes egne idéer og udvikling på området.Grundet den hastige udvikling udarbejdes årlige strategier/tillæg, der tager højde for aktuelle udviklingsfelter.

 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972