layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Læring og teknologi

En række skoler i Horsens Kommune har sluttet sig sammen i netværk mhp. at samarbejde omkring "Læring og teknologi".
I hvert af netværkene vælger skolerne at sætte fokus på en bestemt årgang, hvor eleverne sikres nem adgang til teknologi.
På denne årgang forpligtes lærere og skolens Læringscenter på at sikre særlig opmærksomhed omkring elevernes læring med støtte af teknologi.
Lærerne mødes i netværkene på tværs af skolerne mhp. fagdidaktiske debatter.
På år to i projektet, er klasserne forpligtet på at organisere et samarbejdsprojekt mellem klassernes elever på tværs af skolerne.

Besøg projektets site her: Læring & Teknologi

 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972