layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Folkeskolereformen

Folkeskolereformen sætter resultater og effekter af undervisningen og undervisningsmiljøet i centrum ved at formulere, hvad indsatserne skal resultere i, nemlig øget læring og trivsel for eleverne. Vejen dertil er flersporet, og der har derfor været iværksat forskellige initiativer i reformarbejdet både på nationalt, kommunalt og lokalt plan.

Tværgående Enhed for Læring har arbejdet sammen med et udvalg af skolernes ledere, lærere og skolepædagoger om skoledagens indhold. Opgaven har været at understøtte, inspirere og vejlede skolerne i deres arbejde med implementering af folkeskolereformen. Med det for øje er der udarbejdet en hjemmeside med inspiration til implementering af folkeskolereformen. Du finder hjemmesiden her:

 Forsiden af hjemmesiden: Horsens Nye Folkeskole

Se også Horsens Kommunes hjemmeside om Folkeskolereformen: http://www.horsens.dk/Borgerinfo/BoernOgUnge/Skole/Folkeskolen/Folkeskolereformen.aspx

 

 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972