layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Mini League 2015

Mini League – som pilotprojekt i Horsens i 2015

For første gang deltager børnehavebørn i Horsens Kommune i Mini League.
 

Mini League er udviklet af Horsens Kommune, Tværgående Enhed for Læring, med afsæt i FIRST LEGO League, som er et turneringsprojekt for skolebørn i alderen 9-16 år. Ønsket er at give børnene en indsigt i og oplevelse med teknologi og naturvidenskab.

Børnene arbejder i hold og skal arbejde med forskellige vinkler ind i et ”Årets tema”. I 2015 er temaet “Affaldets rejse – fra skrald til ressource” – afledt af årets tema i FLL: ”Trash Trek”.

En af vinklerne er at arbejde forskningsbaseret med afsæt i en problemformulering. Børnene skal brainstorme på og undersøge sig frem til en eventuel løsning. Undervejs kan de søge viden hos eksperter eller andre kilder, f.eks. internettet eller dokumentarprogrammer, bøger eller en tur i skraldespanden.
En anden vinkel er mere kreativ og praktisk: Her skal holdet designe og bygge en prototype af deres ide i LEGO. Endelig bliver de stillet over for udfordringen at skulle formidle processen og projektet: fra ide til løsning, og de skal præsentere sig selv som hold.

Børnene har ca. 10 uger til at arbejde med deres projekt. Arbejdet foregår i deres respektive børnehaver. Den 7. november præsenterer de resultatet af deres projekt for en gruppe af dommere, der bedømmer holdene inden for 10 forskellige og ligeværdige kategorier: den bedste planche, den bedste mundtlige præsentation, flest nye ord, mest kreative og underholdende præsentation, den bedste ide, den bedste model, bedste nye affaldsvaner, det hold, der var mest undersøgende/eksperimenterende, det bedste holdsamarbejde og det bedste kampråb.

Der deltager 10 hold bestående af hver 6 børn i alderen 5-6 år. 65 børnehavebørn i alt fra Horsens Kommunes daginstitutioner.

Til turneringsdagen er alle velkomne - se program her.

 
 
For yderligere oplysninger kontakt
Michelle Bryde Nielsen

Udviklings- og evalueringskonsulent


Tlf.: 29 13 62 60
E-mail: mbrn@horsens.dk
 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972