layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Mini League 2016

Mini League – model for Horsens 2016

Grundet prioritering af andre store indsatser som fx ’Vi lærer sprog’, ’Viden til praksis’ og ’Kom Ud I Dag’, udbydes Mini League ikke som centralt fra drevet og tværkommunalt projekt i 2016. Det vil dog være muligt for institutionerne at låne sidste års 10 temakasser med tilhørende pædagogiske hæfte med læringsforløb. Institutionerne kan derved selv vælge, hvor meget vægt Mini League aktiviteterne skal have i de enkelte huse, samtidig med husene selv kører processen i 2016. Udlån af de 10 kasser vil foregå efter først til mølle. Ønsker jeres institution at låne en temakasse kan I rette henvendelse til mbrn@horsens.dk.  

Se også sidste års pædagogiske hæfte her.

Mini League forventes at blive udbudt i forlængelse af STEAM-strategien fra 2017, læs evt. mere herom herunder.

 
For yderligere oplysninger kontakt
Michelle Bryde Nielsen

Udviklings- og evalueringskonsulent


Tlf.: 29 13 62 60
E-mail: mbrn@horsens.dk
 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972