layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Videoer fra praksis

Siden er under udarbejdelse.


 

Videoer

Tovholderne har mellem kursusgangene haft til hjemmeopgave at arbejdet med de enkelte pejlemærker og sammenklippe små videoer af den pædagogiske praksis. På uddannelsen har tovholderne efterfølgende fået sparring på videoerne og den pædagogiske praksis – enten på holdet eller i små professionelle læringsfællesskaber.  Videre er videoerne anvendt som inspiration mellem tovholderne og til kolleger der fremadrettet skal involveres i ’Kom Ud I Dag’.

Herunder ser du et udvalg af de mange videoer der er produceret:

A.      At se nøje efter:

B.      At se nøje efter i et rigt sprogligt miljø:

C.      En eksperimenterende tilgang:

D.      De første systemer – modeller og konstruktioner:

Disse videoer er klippet sammen og viser kun et udsnit af den pædagogiske aktivitet eller forløb.

Vidensdeling

Er du medarbejder i Dagtilbud i Horsens Kommune og skal involveres i indsatsen, kan du få adgang til den samlede vidensdelingsmappe, hvori du finder alle tovholdernes producerede videoer og øvrigt læringsmateriale. Dette gøres ved at rette henvendelse til din leder eller husets tovholder på naturprojektet Kom Ud I Dag.

Link til vidensdelingsmappen (bemærk kode er påkrævet for at opnå adgang):

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0Bx7I7u5bQvzHX2FNRzd0OGdJeTQ

Vil du vide mere herom kan du kontakte projektleder Michelle Bryde Nielsen.

 
 
For yderligere oplysninger kontakt
Michelle Bryde Nielsen

Udviklings- og evalueringskonsulent


Tlf.: 29 13 62 60
E-mail: mbrn@horsens.dk
 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972