layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Åben skole

Horsens Kommune har afsat en pulje på 150.000 kr. pr. år, som foreninger kan søge til projekter, hvor forening og folkeskole samarbejder om at løse særlige opgaver med henblik på at realisere målsætningerne for Den Åbne Skole.

For at søge til et projekt skal der på forhånd være etableret kontakt mellem skole og forening.

Vi sætter ikke på forhånd grænser for, hvad I kan søge penge til. Støtten kan fx bruges som tilskud til instruktørløn (140 kr. pr. time), til materialer, transport eller andet, som er relevant for at udføre aktiviteten.

I skal tilstræbe, at forløb er længerevarende (fx 4-6 uger), for at få den størst mulige effekt for både skole og forening.

Det forudsættes, at skolerne medfinansierer projekterne.

Matrix foreninger - Åben Skole forløb

 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972