layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Plotarbejde

At arbejde med plotudvikling er en motiverende og enkel metode til at arbejde med spændingsopbygning og historieudvikling i undervisningen.

Følg denne model:

1. En dramatisk situation (et plot) udvælges
2. Eleverne byder ind med mulige plots og disse nedskrives på tavlen/smartboardet
3. Forslagene debatteres
4. Det bedste plot udvælges
5. Det nye plot lægger igen op til nye handlemuligheder (plots). Eleverne foreslår nye plots og modellen gentages.

Se dette eksempel:

Indholdsansvarlig Winnie Henriksen, whe@horsens.dk  


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972