layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Formål og indhold

Formålet

Formålet med Skolernes Krimimesse er at skabe et projekt på tværs af skolerne i Horsens Kommune som
• inspirerer til samarbejde i fleksible lærende fællesskaber
• understøtter udfordrende læringsmiljøer
• udvikler elevernes kreativitet, innovation, faglig fordybelse og samarbejdsevne
• skaber lyst til at lære

Projektet knytter an til:

Horsens Kommunes langsigtede strategi: ”I udskolingen skal de unge styrkes i at arbejde innovativt, indgå i sociale relationer og skabe kreative løsninger …” Horsens Kommunes langsigtede strategi.

Fælles mål for dansk: ”Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende og udtrykke sig i forskellige genrer og med disses særlige fremstillingsformer, fortælletekniker og virkemidler” Fælles mål for dansk

Projektets indhold
Projektet består af tre dele:

1. Undervisningsprogram om krimigenren 
Tværgående Enhed for Læring udarbejder et undervisningsprogram om krimigenren, så alle elever tilegner sig grundviden om genren og dens virkemidler. De deltagende klasser forpligter sig til at gennemføre undervisningsprogrammet og den efterfølgende evaluering.

2. Selvvalgt undervisningsforløb
Hver klasse/hold fordyber sig i en periode frem mod messen i deres særlige vinkel på emnet Krimi. De forbereder en messestand og et oplæg, hvor deres arbejde præsenteres. De forbereder også en lille aktivitet, som messegæsterne kan afprøve. Der er også mulighed for at optræde med et indslag på den store scene.
Her er nogle eksempler på klassernes vinkler på messen i 2013:
• Samarbejde med en forfatter, en kriminel, en sporhundefører eller politiet
• Produktion af krimireklamespots
• Samarbejde med Horsens Bibliotek om udarbejdelse af et QR-tagløb
• Produktion af krimikortfilm
• Udarbejdelse af krimiskuespil

3. Skolernes Krimimesse 2014
Alle klasser deltager i krimimessen torsdag d. 3.4. kl. 8.00-15.00.

 
For yderligere oplysninger kontakt
Winnie Henriksen

Læringskonsulent


Tlf.: 51296984
E-mail: whe@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972