layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Program

Se programmet her: Program for Skolernes Krimimesse 2104

Tid og sted
Skolernes Krimimesse foregår torsdag d. 3. april kl. 8-15 på henholdsvis Byskolen (Fussingsvej) og Fængslet. 

Skolernes Krimimesse foregår torsdag d. 3. april kl. 8-15 på henholdsvis Byskolen (Fussingsvej) og Fængslet. 

Messeområdet
På Byskolens skoletorv arrangeres et messeområde, hvor klasserne præsenterer deres arbejde og de forskellige aktiviteter, de har udarbejdet. 

Scenen (Gerningsstedet)
P å scenen (Gerningsstedet) i salen vil klasserne kunne optræde og overvære andre klassers optrædener.  Projektgruppen for Skolernes Krimimesse aftaler med de enkelte klasser, hvilke indslag, der skal på scenen hvornår. Sceneprogrammet sendes senere, når vi har lavet aftaler med de forskellige klasser. 

Workshops
På Fængslet afholdes en række alsidige workshops, hvoraf alle elever skal deltage i én.

Organisering af eleverne
Alle elever kommer til at deltage i følgende tre moduler:

  1. Workshop (deltage i en workshop)
  2. Sceneshow (se sceneshow og besøge stande på messen. Evt. QR-tag-løb)
  3. Messestand (Lave oplæg og aktivitet i klassens messestand. Evt. QR-tag-løb) 

Hver klasse inddeles i tre hold (Sherlock Holmes-, Rejse- og Salanderholdet). Opdelingen sker ud fra elevernes valg af workshops. Hver klasse tilbydes en "pakke" på tre workshops, og klassens elever vælger én af disse workshops.

Overholdelse af tidsplan
Det er meget vigtigt for messens succes, at tidsplanen overholdes nøje. Det er ikke ok at komme for sent til de forskellige aktiviteter.

For at sikre at alle elever har styr på deres program, anbefaler vi følgende:

- Programmet kopieres til alle elever, så de kan medbringe det på messedagen

- Programmet gennemgås på klassen

- Eleverne skriver følgende ind i deres program 
    o Hvilket hold (Sherlock Holmes, Rejse eller Salander) de er på 
    o Hvilken workshop de skal deltage i 
    o Stande de skal besøge og rækkefølgen

 Borgmesteren kommer

Peter Sørensen kommer og åbner Skolernes Krimimesse. Han holder en åbningstale kl. 8.30 nedenfor trappen på Bytorvet. Alle stande skal stå klar kl. 8.25, så eleverne er klar til velkomsttalen. Eleverne med stande i overetagen skal trække frem til gelænderet. Elever med stande i underetagen skal sætte sig på trappen og foran borgmesteren. Og selvfølgelig skal de være musestille under talen;-)

 
For yderligere oplysninger kontakt
Winnie Henriksen

Læringskonsulent


Tlf.: 51296984
E-mail: whe@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972