layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Program for messedagen

Tid og sted

Skolernes Krimimesse foregår torsdag d. 19. marts kl. 8-15 på henholdsvis Byskolen (Fussingsvej) og Fængslet.

Messeområdet

På Byskolens skoletorv arrangeres et messeområde, hvor hver klasse opstiller en messestand. I standen præsenterer klassen deres arbejde og laver en aktiviteter med tilhørerne. 

Scenen (Gerningsstedet)

På scenen (Gerningsstedet) i salen vil klasserne kunne lave indslag og overvære andre klassers indslag.  Projektgruppen for Skolernes Krimimesse aftaler med de enkelte klasser, hvilke indslag, der skal på scenen hvornår. Sceneprogrammet sendes senere, når vi har lavet aftaler med de optrædende klasser. 

Workshops

På Fængslet afholdes en række alsidige workshops. Alle elever skal deltage i én workshop i løbet af messedagen.

Organisering af eleverne

Alle elever kommer til at deltage i følgende tre moduler:
  • Workshop (deltage i en workshop)
  • Sceneshow (se sceneshow og besøge stande på messen)
  • Messestand (lave oplæg og aktivitet i klassens messestand) 

Hver klasse inddeles i tre hold (Sherlock Holmes-, Rejse- og Salanderholdet). Opdelingen sker ud fra elevernes valg af workshops. Hver klasse tilbydes en "pakke" på tre workshops, og klassens elever vælger én af disse workshops.

Overholdelse af tidsplan

Det er meget vigtigt for messens succes, at tidsplanen overholdes nøje. Det er ikke ok at komme for sent til de forskellige aktiviteter.

For at sikre at alle elever har styr på deres program, anbefaler vi følgende:

- Programmet kopieres til alle elever, så de kan medbringe det på messedagen

- Programmet gennemgås på klassen

- Eleverne skriver følgende ind i deres program 

  • Hvilket hold de er på (Sherlock Holmes, Rejse eller Salander) 
  • Hvilken workshop de skal deltage i 
  • Hvilke stande de skal besøge og rækkefølgen

Borgmesteren kommer

Peter Sørensen kommer og åbner Skolernes Krimimesse. Han holder en åbningstale kl. 8.30 nedenfor trappen på Bytorvet. Alle stande skal stå klar kl. 8.25, så eleverne er klar til velkomsttalen. Eleverne med stande i overetagen skal trække frem til gelænderet. Elever med stande i underetagen skal sætte sig på trappen og foran borgmesteren. Og selvfølgelig skal de være musestille under talen;-)

 
For yderligere oplysninger kontakt
Winnie Henriksen

Læringskonsulent


Tlf.: 51296984
E-mail: whe@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972