layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Handleplan for sprog og skriftsprog

Horsens Kommune har gennem flere år haft fokus på sprog og skriftsprog. For at støtte denne udvikling har kommunen udarbejdet ”Handleplan for sprog og skriftsprog 0-18 år”.

Dette materiale har til hensigt at danne ramme for dagtilbuds og skolers arbejde med at udmønte de kommunale mål på området. Handleplanen indeholder kommunens målsætning på det sproglige og skriftsproglige felt samt en række anbefalinger til praksis i både dagtilbud og skole.

Klik her for at læse Horsens Kommunes handleplan for sprog og skriftsprog.

Læs evalueringsrapporten fra 2013, som danner grundlag for den nye handleplan her:


 

Indholdsansvarlig Winnie Henriksen, whe@horsens.dk  


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972