layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Vi lærer sprog

Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen er et landsdækkende forskningsprojekt, der gennemføres af TrygFondens Børneforskningcenter i samarbejde med Rambøll Management Consulting og førende forskere i børnesprog. I alt deltager 13 kommuner og der indgår ca. 5.000 børn, hvoraf Horsens Kommune deltager med ca. 2.000 børn.

Målet med projektet er, at styrke alle børns trivsel og sproglige udvikling i dagtilbuddet. En god trivsel og læring i dagtilbuddet giver barnet en bedre skolegang og dermed også et bedre afsæt for resten af livet. Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen understøtter derfor færdigheder, som vi ved, er vigtige for, at børn får et godt børne- og voksenliv.

Projektet stemmer desuden godt overens med indsatser, som Horsens Kommune i forvejen har fokus på:

  • At styrke børns sprog, matematiske opmærksomhed og personlige mestring.
  • At anvende metoder så som målstyret og differentieret læring.
  • At udvikle forældreinvolvering via en målrettet indsats for forældre.

Projektet er tilrettelagt med kompetenceudviklingskurser af det pædagogiske personale, dagplejere, sprogansvarlige og dagtilbudsledere, så alle får de bedste forudsætninger for at implementere indsatsen i den eksisterende praksis.

Indsatsen løber over 2 x 20 uger, hvor der opstilles faste læringsmål og temaer, som pædagoger og dagplejere selv skal tilrettelægge legeaktiviteter efter. Undervejs modtager pædagoger og dagplejere coaching og feedback omkring arbejdet med understøttende strategier for sprog og ihærdighed.

Derudover vil der i nogle dagtilbud være fokus på at styrke samarbejdet med forældre til børn med sproglige og sociale udfordringer. Udvalgte forældre vil i den forbindelse modtage coaching og målrettet opfølgning på deres barns udvikling.

Klik her for at læse mere om projektet.

 
For yderligere oplysninger kontakt
Nynne Thorup Horn

Sprogkonsulent 

Tværgående Enhed for Læring


Tlf.: 20 46 73 47
E-mail: ntho@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972