layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Vi lærer sprog PLUS

I 2018-2019 deltager børnehavegrupper fra seks af kommunens dagtilbud i forskningsprojektet Vi lærer sprog PLUS, som er en videreførelse af Vi lærer sprog. Projektet er ejet og finansieret af Trygfondens Børneforskningscenter. Målet med projektet er, at styrke alle børns trivsel og sproglige udvikling i dagtilbuddet.
En god trivsel og læring i dagtilbuddet giver barnet en bedre skolegang og dermed også et bedre afsæt for resten af livet. Vi lærer sprog PLUS understøtter derfor færdigheder, som vi ved, er vigtige for, at børn får et godt børne- og voksenliv.

Læs mere om projektet og dets indhold her (http://childresearch.au.dk/vi-laerer-sprog/)

 
For yderligere oplysninger kontakt
Nynne Thorup Horn

Sprogkonsulent 

Tværgående Enhed for Læring


Tlf.: 20 46 73 47
E-mail: ntho@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972