layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Læsevejledernetværket (LC)

Målet med læsevejledernetværket er at give læsevejlederne mulighed for videndeling og kompetenceudvikling i mødet mellem teori og praksis, så den enkelte læsevejleder støttes i at udføre sin funktion bedst muligt. Samarbejdet foregår på årlige netværksmøder samt gennem den elektroniske konference på Skolekom.

Indholdet på møderne og konferencen omhandler faglige problemstillinger omkring skriftsprog både i forhold til almenområdet og specialområdet. Vejlederrollen vægtes også. Der er fokus på at fortælle ”den gode historie” om velfungerende tiltag på skolerne til fælles inspiration samt på udvikling af nye tiltag i fællesskab.

Eksempler på emner som behandles på netværksmøderne  
  • Målstyret læring, herunder Fælles Mål
  • Brug af evaluering, herunder nationale test og sprogvurdering
  • Faglig læsning og skrivning
  • Vejlederrollen 
  • IT i skriftsprogsundervisningen 
  • Ny viden fra forskning og undersøgelser

Se mødeplan under LC-netværket.
Læsevejledernetværket giver den enkelte læsevejleder et fagligt fundament for udførelsen af sin funktion. Gennem netværket kan læsevejlederne holde sig orienteret om udviklingen i det faglige felt, få og give ny inspiration samt deltage i diskussionen om, hvordan vi bedst muligt udvikler læse- og skriveundervisningen i Horsens Kommune for både den stærke og den udfordrede elev. Således er netværket med til at kvalificere den enkelte læsevejleders arbejde til gavn for såvel den enkelte som skolens indsats for læsning og skrivning.

Indholdsansvarlig Winnie Henriksen, whe@horsens.dk  


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972