layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Fysio-ergoterapeuter

Hanne G. Lauersen
Børneergoterapeut

Opgaver: Understøtter det inkluderende arbejde på det almene dagtilbudsområde, samt medvirker til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring, konsultativ virksomhed samt iværksættelse af aktionslæringsforløb i samarbejde med daginstitutionsledelse.
Giver rådgivning og vejledning i forhold til børn med sansemotoriske udfordringer til forældre og pædagogisk personale.
Deltager i småbørnskonferencer samt samarbejds-/netværksmøder.
Medvirker i tværfaglige udredninger og ved indstilling udarbejdes skriftligt materiale i forhold til barnets sansemotoriske udfordringer.
E-mail: hgl@horsens.dk
Telefon: 29 29 98 67
   
Lone Høj Langgaard
Børnefysioterapeut

Opgaver: Understøtter det inkluderende arbejde på det almene dagtilbudsområde, samt medvirker til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring, konsultativ virksomhed samt  iværksættelse af aktionslæringsforløb i samarbejde med daginstitutionsledelse.
Giver rådgivning og vejledning i forhold til børn med sansemotoriske udfordringer til forældre og pædagogisk personale.
Deltager i småbørnskonferencer samt samarbejds-/netværksmøder.
Medvirker i tværfaglige udredninger og ved indstilling udarbejdes skriftligt materiale i forhold til barnets sansemotoriske udfordringer.
E-mail: bull@horsens.dk
Telefon:
29 29 98 14
 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972