layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Psykologer

  Aleksander Lykke Jakobsen
Psykolog
Opgaver: Medvirker til det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler. Deltagelse i netværksmøder og sparringskonferencer. Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn i vanskeligheder. 
E-mail: aleksander@horsens.dk
Telefon: 30 51 88 62
Anne Dorthe Redder Sørensen (På barsel)
Psykolog
Opgaver: Medvirker til det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler. Deltagelse i netværksmøder og sparringskonferencer. Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn i vanskeligheder. 
E-mail: adrs@horsens.dk
Telefon: 24 99 35 06

Annie Nielsen 
Psykolog
Opgaver: Medvirker til det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler. Deltagelse i netværksmøder og sparringskonferencer. Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn i vanskeligheder.
E-mail: annini@horsens.dk 
Telefon: 23 41 48 57

Astrid Fink
Autoriseret psykolog
Opgaver: Medvirker til det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler. Deltagelse i netværksmøder og sparringskonferencer. Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn i vanskeligheder. 
E-mail: asf@horsens.dk
Telefon: 20 55 42 30

Elise Marie Pedersen
Psykolog
OpgaverMedvirker til det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler. Deltagelse i netværksmøder og sparringskonferencer. Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn i vanskeligheder. 
E-mail:empe@horsens.dk
Telefon: 51 72 49 44

David Rasch
Autoriseret Psykolog

Opgaver: Medvirker til det inkluderende arbejde i segregerede ordninger og almene dagtilbud og skoler, og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale bl.a. ved faglig sparring, konsultative ydelser, rådgivning og vejledning, supervistion og formidling. Derudover deltager jeg bl.a. i samarbejdsmøder, netværksmøder og sparringskonferencer samt i tværfagligt rådgivningsarbejde. Udarbejdelse af pædagogiske psykologiske vurderinger i forhold til børn i vanskeligheder.    
E-mail: dar@horsens.dk
Telefon: 29 29 93 13

Gitte Kjer Rydstedt
Psykolog

Opgaver: Medvirker til det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler. Deltagelse i netværksmøder og sparringskonferencer. Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn i vanskeligheder.
E-mail: gry@horsens.dk
Telefon: 29 29 93 27

 

Hanne Wulff Tække
Psykolog

Opgaver: Medvirker til det inkluderende arbejde på specialskoler og dagtilbud og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler. Deltagelse i netværksmøder og sparringskonferencer. Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn i vanskeligheder.
E-mail: buht@horsens.dk
Telefon: 29 29 82 91 

Helle Aaberg Rasmussen
Aut. Psykolog
Opgaver: Medvirker til det inkluderende arbejde på specialskoler og opholdssteder og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Rådgivning og vejledning til ledelse og pædagogisk personale i specialskoler. Deltagelse i netværksmøder og sparringskonferencer samt deltagelse i tværfaglig rådgivningsarbejde i forhold til professionel personale. Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn i vanskeligheder.
E-mail: buhar@horsens.dk 
Telefon: 29 29 85 23  

Ina Smidt Holm 
Psykolog
Opgaver: Medvirker til det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler. Deltagelse i netværksmøder og sparringskonferencer. Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn i vanskeligheder.
E-mail: inho@horsens.dk 
Telefon: 21 54 64 71

Janne Fischer Christensen
Psykolog
Opgaver: Medvirker til det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler. Deltagelse i netværksmøder og sparringskonferencer. Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn i vanskeligheder. 
E-mail: jfc@horsens.dk
Telefon: 29 31 16 44

Lise B. Skibsted 
Autoriseret psykolog

Opgaver: Jeg indgår i det inkluderende arbejde i dagtilbud og almenskoler og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Jeg yder rådgivning og vejledning til ledelse og pædagogisk personale i skoler og børnehaver samt til forældre. Jeg foretager pædagogisk psykologiske vurderinger af indstillede børn. Jeg har desuden afklarende samtaler med frafaldstruede unge under ungdomsuddannelse.
E-mail: lbsk@horsens.dk
Telefon: 21 28 85 92 

 

Mai Louise Grüttner (På barsel)
Psykolog 
Opgaver: Medvirker til det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler. Deltagelse i netværksmøder og sparringskonferencer. Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn i vanskeligheder.
E-mail: mlg@horsens.dk

Telefon: 30 51 88 62

Mathilde Ørtoft Hansen
Psykolog
Opgaver: Medvirker til det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler. Deltagelse i netværksmøder og sparringskonferencer. Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn i vanskeligheder. 
E-mail: moh@horsens.dk
Telefon: 29 13 62 60

Randi Mogensen Klærke 
Cand.pæd. i pædagogisk psykologi
Opgaver: Medvirker til det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring, konsultative ydelser, kontraktstyrede supervisionsforløb og observation af det pædagogiske personales praksis og sparring herpå. Rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler. Deltagelse i netværksmøder og sparringskonferencer/-fora. Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn i vanskeligheder. 
E-mail: rkl@horsens.dk 
Telefon: 29 31 23 49 

 

Sara Anna Krongaard Callesen
Psykolog 

Opgaver: 
Medvirker til det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring, konsultative ydelser, kontraktstyrede supervisionsforløb og observation af det pædagogiske personales praksis og sparring herpå. Rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler. Deltagelse i netværksmøder og sparringskonferencer/-fora. Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn i vanskeligheder. 
E-mail: sakc@horsens.dk
Telefon: 29 25 26 54

 

Stine Crone Nebeling
Psykolog
Opgaver:
Medvirker til det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring, konsultative ydelser, kontraktstyrede supervisionsforløb og observation af det pædagogiske personales praksis og sparring herpå. Rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler. Deltagelse i netværksmøder og sparringskonferencer/-fora. Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn i vanskeligheder. 
E-mail: scn@horsens.dk
Telefon: 29 31 05 19


Thora Magnusdottir
Psykolog
Opgaver: Medvirker til det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler. Deltagelse i netværksmøder og sparringskonferencer. Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn i vanskeligheder. 
E-mail: thm@horsens.dk
Telefon: 21 73 60 82

Annie Nielsen 
Psykolog  


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972