layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Tale-hørekonsulenter

 

Ane Markussen 
Tale-hørekonsulent 
Opgaver: Understøtter det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler samt medvirker til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Giver rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler i forhold til børn med særlige behov. Deltager i samarbejdsmøder, netværksmøder og småbørnskonferencer. Medvirker i tværfaglige udredninger og udarbejder pædagogiske psykologiske vurderinger af børn i tale- og/eller sproglige vanskeligheder. 
E-mail: akma@horsens.dk
Telefon: 29 31 16 12

  Lene Spliid
Tale-hørekonsulent
Opgaver:
Understøtter det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler og medvirker til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Giver rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler i forhold til børn med særlige behov. Deltager i samarbejdsmøder, netværksmøder og småbørnskonferencer. Medvirker i tværfaglige udredninger og udarbejder pædagogisk psykologiske vurderinger af børn i tale-og /eller sproglige vanskeligheder.
E-mail: lesp@horsens.dk
Telefon: 29 31 14 15
 

Maja Krogsgaard Horn
Tale-hørekonsulent

Opgaver: Understøtter det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler samt medvirker til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Giver rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler i forhold til børn med særlige behov. Deltager i samarbejdsmøder, netværksmøder og småbørnskonferencer. Medvirker i tværfaglige udredninger og udarbejder pædagogiske psykologiske vurderinger af børn i tale- og/eller sproglige vanskeligheder. 
E-mail: mhho@horsens.dk
Telefon: 29 29 76 47

Malene Meldahl Sucksdorff 
Tale-hørekonsulent

Opgaver: Understøtter det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler og medvirker til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Giver rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler i forhold til børn med særlige behov. Deltager i samarbejdsmøder, netværksmøder og småbørnskonferencer. Medvirker i tværfaglige udredninger og udarbejder pædagogisk psykologiske vurderinger af børn i tale-og /eller sproglige vanskeligheder.
E-mail: mmsu@horsens.dk 
Telefon: 29 31 16 40

Tina Rindom
Tale-hørekonsulent 
Opgaver: Understøtter det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler samt medvirker til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Giver rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler i forhold til børn med særlige behov. Deltager i samarbejdsmøder, netværksmøder og småbørnskonferencer. Medvirker i tværfaglige udredninger og udarbejder pædagogiske psykologiske vurderinger af børn i tale- og/eller sproglige vanskeligheder. 
E-mail: tiri@horsens.dk

Telefon: 29 31 18 17

Anne-Marie Tange-Paagaard 
Tale-høre konsulent 
Team:
 Decentralt team Midtbyen 
Centrale opgaver: Medvirker til det inkluderende arbejde i almene dagtilbud og skoler og til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale gennem faglig sparring og konsultative ydelser. Rådgivning og vejledning til ledelse, pædagogisk personale og forældre i dagtilbud og skoler. Deltagelse i netværksmøder og sparringskonferencer. Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn i tale- og / eller sproglige vanskeligheder. 
E-mail: anta@horsens.dk
Telefon: 29 29 76 47

 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972