layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Viden om den styrkede pædagogisk læreplan

I følgende to udgivelser findes viden om indholdet i En styrket pædagogisk læreplan. Indholdet er Mastergruppens anbefalinger til indhold.

1. Master for en styrket pædagogisk læreplan: Link
2. En styrket pædagogisk læreplan: Arbejdsgruppernes udkast til temabeskrivelser, brede, pædagogiske læringsmål og punkter om det gode læringsmiljø: Link 

I følgende dokument kan I få indblik i den afprøvning som gennemføres i Horsens Kommune.
3. Oversigt over afprøvning af evalueringsredskaber i Horsens Kommune: Link

Vil du vide mere?
På Børne- og socialministeriets hjemmeside (Link) kan du finde viden om den styrkede pædagogiske læreplans indhold og mål. Ydermere findes her information om puljer vi som kommune kan ansøge om midler til eksempelvis kompetenceudvikling. Administrationen i Horsens Kommune vil sørge for at tidsfrister for ansøgning vil bliver overholdt. I vil løbende få information herom gennem jeres ledelser og på Tværgående Enhed for Lærings hjemmeside.

 
For yderligere oplysninger kontakt

Bodil Høgh
Udviklings- og tilsynskonsulent


Tlf.: 29299563
E-mail: bohog@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972