De fire arbejdspositioner

Enheden agerer understøttende og udfordrende på det pædagogiske område, ved at arbejde såvel retningsgivende som kvalitetsvurderende. 

Fra byrådets beslutning om dannelsen af Tværgående Enhed for Læring, februar 2012