Skip Navigation

Tale-hørekonsulenter

Vi rådgiver og vejleder ledere, medarbejdere og forældre i dagtilbud og skoler i forhold til børn med særlige behov. Vi deltager også i samarbejdsmøder, netværksmøder og småbørnskonferencer. Derudover medvirker vi i tværfaglige udredninger og udarbejder pædagogisk psykologiske vurderinger på børn i tale- og/eller sproglige vanskeligheder. 

Ane Markussen
Tale-hørekonsulent

Telefon: 29 31 16 12

Camilla Lønbæk
Tale-hørekonsulent

Telefon: 20 46 73 47 

Lene Spliid
Tale-hørekonsulent

Telefon: 29 31 14 15

Maja Krogsgaard Horn
Tale-hørekonsulent

Telefon: 29 29 76 47

Malene Meldahl Sucksdorff
Tale-hørekonsulent

Telefon: 29 31 16 40

Tina Rindom
Tale-hørekonsulent

Telefon: 29 31 18 17

Kontakt

Kontakt os

Tværgående Enhed for Læring
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 30 90

Send sikker post (kræver NemID)