Fælles læring - stærkere resultater

Fælles læring – stærkere resultater” er en fælles overordnet strategi for dagtilbuds- og skoleområdet i Horsens Kommune. Strategien viderefører det værdisæt og de indsatser, der er blevet arbejdet med under programmet ”Fælles læring – stærkere resultater” (2015-17).

Formålet med strategien er at understøtte målopfyldelsen inden for målområderne læring, trivsel og personlig mestring.

Strategien indeholder indsatser inden for tre spor:

  • Synlig og målstyret læring
  • Professionelle læringsfællesskaber
  • Ledelse af læring

Læs Fælles læring - stærkere resultater (pdf)


Kontakt

Kontakt os

Tværgående Enhed for Læring
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 30 90

Send sikker post (kræver NemID)