Skip Navigation

Fælles læring - stærkere resultater

Fælles læring – stærkere resultater” er en fælles overordnet strategi for dagtilbuds- og skoleområdet i Horsens Kommune. Strategien kan udfoldes forskelligt på de to fagområder.


Formålet med strategi for ”Fælles læring – stærkere resultater” er:

  • At understøtte målopfyldelsen inden for målområderne læring, trivsel og personlig mestring på dagtilbuds- og skoleområdet.
  • At skabe fælles fokus og kontinuitet gennem få klare mål, gennemsigtighed og fælles tilgang.
  • At sikre, at der er sammenhæng for børnene mellem dagtilbud og skole.

Strategien viderefører det værdisæt og de indsatser, der er blevet arbejdet med under programmet ”Fælles læring – stærkere resultater” (2015-17).

Strategien findes i en version 1.0 (2018) og en version 2.0 (2020).

Læs version 1.0 (pdf)

Læs version 2.0 (pdf)


Kontakt

Kontakt os

Tværgående Enhed for Læring
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 30 90

Send sikker post (kræver NemID)