Skip Navigation

STEAM

En samlebetegnelse for fagdeciplinerne Science, Technology, Engineering, Arts og Mathematics.

STEAM er en samlebetegnelse for fagdisciplinerne Science, Technology, Engineering, Arts og Mathematics. STEAM er samtidig betegnelsen for en tværfaglig tilgang til læring, som kan bidrage til at øge børnenes og elevernes motivation og læring inden for fagområderne og tværfagligt.

I Horsens Kommune vil STEAM-tilgangen samtidig kunne lede flere unges opmærksomhed hen på erhvervsuddannelserne og de tekniske videregående uddannelser, som forventeligt vil afspejle sig i en større søgning til disse uddannelser.

På den baggrund har Børne- og Skoleudvalget i Horsens Kommune den 7. marts 2016 godkendt strategien for STEAM.

Læs stategien for STEAM (pdf)

 

Du kan også læse mere på vores ressourceside om arbejdet med det 21. århundredes kompetencer og STEAM, som er blevet til i forbindelse med Horsens Kommunes læringsdag i august 2017 samt det opfølgende arbejde i forbindelse med temaeftermiddagen i foråret 2018.

Læs mere om 21skills & STEAM

Bering

I konkurrencen Bering - Horsens’ Bedste Idé hylder vi Vitus Berings opdagelsestrang, globale udsyn og mod til at rejse ind i det ukendte ved at sætte fokus på de gode idéer. At udvikle gode idéer kræver således også nysgerrighed, en forståelse for lokale og globale problemstillinger samt mod til at prøve sig frem.

Bering - Junior er et STEAM-projekt for 0., 1. og 2. årgang og dagtilbud, hvor børn og pædagogisk personale sammen udforsker et tema fx: Bevægelse til lands, vands og i luften. Projektet finder sted i de deltagende skoler og dagtilbud i en uge i foråret.

I løbet af ugen deltager eleverne fra 0.,1. 2. årgang og skolestarterne fra dagtilbud i en Mini Camp, dvs. en workshop, hvor børnene kan fordybe sig yderligere i temaet, bl.a. ved brug af science-eksperimenter, teknologier og ved “at se nøje efter” i naturen.

Mini Camp finder sted i de deltagende skoler og dagtilbud og afholdes i et samarbejde mellem Tværgående Enhed for Læring, Inseros Engineering Lab samt Horsens Kommunes naturvejleder.

Læs mere om Horsens bedste ide og Bering Junior

Kontakt

Kontakt os

Tværgående Enhed for Læring
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 30 90

Send sikker post (kræver NemID)