Skip Navigation

Kompetenceudvikling og læring

Information om kompetenceudvikling for medarbejdere i dagtilbud og skoler samt viden om arbejdet med pædagogisk læreplan i dagtilbud. 

Kompetenceudvikling

Omdrejningspunktet for indsatsen på dagtilbuds- og skoleområdet er børnenes læring og trivsel.
Det handler om børnene. Ambitionerne er høje, og vi fokuserer målrettet på, at alle børn bliver så dygtige som de kan og trives bedst muligt.

For det pædagogiske personale er det en vigtig og kompleks opgave at udvikle børn og unges kompetencer i et samfund under hastig forandring.

Forudsætningen for at vi lykkes med denne opgave i dagtilbud og skole er, at vi også i fremtiden har kompetente medarbejdere, som i fællesskab udvikler nye erfaringer med deres praksis på baggrund af opdateret faglig viden. Kompetenceudvikling skal sikre, at det pædagogiske personale har mulighed for løbende at lære nyt, lære om og at kvalificere det, de allerede kan. Kort sagt: det pædagogiske personale skal være eksperter i læring og have viden om forudsætningerne for, at børn og unge lærer.

Læs strategi for kompetenceudvikling (pdf)

Se slides om strategien (pdf)

Kompetenceudvikling

Luk alle
Åbn alle

Styrket Pædagogisk Læreplan

Luk alle
Åbn alle

Kontakt

Kontakt os

Tværgående Enhed for Læring
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 30 90

Send sikker post (kræver NemID)