Kompetenceudvikling og læring

Information om kompetenceudvikling for medarbejdere i dagtilbud og skoler samt viden om arbejdet med pædagogisk læreplan i dagtilbud. 

Kompetenceudvikling

Omdrejningspunktet for indsatsen på dagtilbuds- og skoleområdet er børnenes læring og trivsel.
Det handler om børnene. Ambitionerne er høje, og vi fokuserer målrettet på, at alle børn bliver så dygtige som de kan og trives bedst muligt.

For det pædagogiske personale er det en vigtig og kompleks opgave at udvikle børn og unges kompetencer i et samfund under hastig forandring.

Forudsætningen for at vi lykkes med denne opgave i dagtilbud og skole er, at vi også i fremtiden har kompetente medarbejdere, som i fællesskab udvikler nye erfaringer med deres praksis på baggrund af opdateret faglig viden. Kompetenceudvikling skal sikre, at det pædagogiske personale har mulighed for løbende at lære nyt, lære om og at kvalificere det, de allerede kan. Kort sagt: det pædagogiske personale skal være eksperter i læring og have viden om forudsætningerne for, at børn og unge lærer.

Læs strategi for kompetenceudvikling (pdf)

Se slides om strategien (pdf)

Kompetenceudvikling for det pædagogiske personale i skolen - skoleåret 2020-2021

Her finder du en oversigt over de kompetenceforløb og kurser, som du kan deltage i i skoleåret 2020-2021.
Link til kursusbeskrivelse og tilmelding finder du under det enkelte kursus.

Deadline for tilmelding til kompetenceforløb og kurser er 1. maj.

Ved indholdsmæssige spørgsmål kan du rette henvendelse til den ansvarlige konsulent, mens tekniske spørgsmål skal rettes til Tanja Vallentin Bech Brandt, tbb@horsens.dk

Se oversigten med kompetenceforløb og kurser (google docs)

Evalueringsplan

I evalueringsplanen finder du retningslinjer for og inspiration til arbejdet med den løbende evaluering af elevernes læring.

Find evalueringsplanen her (google)

Styrket Pædagogisk Læreplan

Luk alle
Åbn alle

Kontakt

Kontakt os

Tværgående Enhed for Læring
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 30 90

Send sikker post (kræver NemID)