Netværk for vejledere

Vi har skabt en række netværk på skoleområdet, der skal sikre videndeling på tværs af skolerne. Læs mere om de forskellige netværk.

Vejledernetværkene i Horsens Kommune har til formål at give den enkelte vejleder et fagligt fundament for udførelsen af sin funktion.

Gennem netværket kan vejlederne holde sig orienteret om udviklingen i eget faglige felt, få og give ny inspiration samt deltage i diskussionen om, hvordan vi bedst muligt udvikler undervisningen i Horsens Kommune for både den stærke og den udfordrede elev.

Således er netværkene med til at kvalificere den enkelte vejleders arbejde til gavn for den enkelte elev og skolernes samlede indsats.

Se en oversigt over aktuelle netværk (google).

Se kompetenceplan for vejledere og koordinatorer (google)

Kontakt

Kontakt os

Tværgående Enhed for Læring
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 30 90

Send sikker post (kræver NemID)