De fire arbejdspositioner

Enheden agerer understøttende og udfordrende på det pædagogiske område, ved at arbejde såvel retningsgivende som kvalitetsvurderende. 

Indhold


    Fra byrådets beslutning om dannelsen af Tværgående Enhed for Læring, februar 2012