Gå til hovedindhold

Samskabende læringsforløb og aktiviteter

Samskabelse handler om at inddrage det omgivende samfund i dagtilbud eller skolers virke for at understøtte børns læring, trivsel og/eller personlige mestring.

 • Læs op

Indhold

  Samskabelse handler om at inddrage det omgivende samfund i dagtilbud eller skolers virke for at understøtte børns læring, trivsel og/eller personlige mestring.

  Samskabelse er et kvalitetsmål for både dagtilbud og skoler i Horsens Kommune, og det er samtidig et lovmæssigt krav i forbindelse med folkeskolelovens ’åbne skole’.

  Åben Skolepulje

  Horsens Kommune har afsat en pulje på 150.000 kr. pr. år, som foreninger kan søge til projekter, hvor forening og folkeskole samarbejder om fælles projekter eller undervisningsforløb.

  For at søge til et projekt skal der på forhånd være etableret kontakt mellem skole og forening.
  Vi sætter ikke på forhånd grænser for, hvad I kan søge penge til. Støtten kan fx bruges som tilskud til instruktørgodtgørelse (160 kr. pr. time), til materialer, transport af elever eller andet, som er relevant for at udføre aktiviteten.

  Forløbet må gerne strække sig over en længere periode, fx 4-6 uger for at både skole og forening får mest muligt ud af forløbene. For at modtage støtte skal skolerne medfinansiere projekterne. 

  Se mere om hvordan man søger på Horsens Kommunes hjemmeside