Gå til hovedindhold

Samskabende læringsforløb og aktiviteter

Samskabelse handler om at inddrage det omgivende samfund i dagtilbud eller skolers virke for at understøtte børns læring, trivsel og/eller personlige mestring.

Indhold

  Samskabelse handler om at inddrage det omgivende samfund i dagtilbud eller skolers virke for at understøtte børns læring, trivsel og/eller personlige mestring.

  Samskabelse er et kvalitetsmål for både dagtilbud og skoler i Horsens Kommune, og det er samtidig et lovmæssigt krav i forbindelse med folkeskolelovens ’åbne skole’.

  Åben Skole

  Horsens Kommune har afsat en pulje på 150.000 kr. pr. år, som foreninger kan søge til projekter, hvor forening og folkeskole samarbejder om at løse særlige opgaver med henblik på at realisere målsætningerne for Den Åbne Skole.

  For at søge til et projekt skal der på forhånd være etableret kontakt mellem skole og forening.
  Vi sætter ikke på forhånd grænser for, hvad I kan søge penge til. Støtten kan fx bruges som tilskud til instruktørløn (140 kr. pr. time), til materialer, transport eller andet, som er relevant for at udføre aktiviteten.

  I skal tilstræbe, at forløb er længerevarende (fx 4-6 uger), for at få den størst mulige effekt for både skole og forening.

  Det forudsættes, at skolerne medfinansierer projekterne

  Hent oversigt med oplysninger om foreninger (Excel)

  Hent samarbejdsaftale (Word)