Gå til hovedindhold

Databehandleraftaler

For at overholde Persondataforordningen og Dattabeskyttelseslovens krav om ansvarlighed og behandlingssikkerhed, er det nødvendig, at vi etablerer Databehandleraftaler med de leverandører, som behandler personoplysninger på vegne af os. 

 • Læs op

Indhold

  Procedure for databehandleraftaler på skoleområdet

  Inden du tager et nyt system eller digital læremiddel i brug, skal der laves en databehandleraftale. 

  På skoleområdet er der fastsat en fælles procedure for, hvordan opgaven skal håndteres.

  1. Hvis min. 3 skoler benytter det samme system/digital læremiddel sørger Økonomi og Administration for at indgå en databehandleraftale samt fører tilsyn 1 gang årligt. 

  2. Hvis mindre en 3 skoler benytter et system/digital læremiddel sørger skoles selv for at indgå en databehandleraftale samt fører tilsyn 1 gang årligt. 

  Vi har udarbejdet en oversigt, hvor du kan se de systemer/digitale læremidler, hvor Økonomi og Administration står for opgaven med databehandleraftaler. Listen bliver løbende opdateret. 

  Se oversigten med systemer/digitale læremidler (pdf)

  Husk at give besked til hea@horsens.dk, hvis I opsiger eller indgår en aftale med en af leverandørerne på listen, så vi kan bevare det fulde overblik. 

  Indgåelse af nye aftaler

  Hvis 3 skoler eller flere bliver enige om at indgå aftale med en ny leverandør omkring et nyt system/digital læremiddel, skal Økonomi og Administration have besked, så vi kan lave en databehandleraftale inden I tager systemet i brug. 

  Udfyld nedenstående skema og send til hea@horsens.dk 

  Skema til indgåelse af ny aftale (word)

  OBS! Ovenstående kan kun indsendes, hvis skolelederne på de involverede skoler har godkendt at systemet anvendes i undervisningen.

  Definitioner og regler

  Hvad er forskellen på dataansvarlig og databehandler?

  Dataansvarlig er en person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der bestemmer til hvilket formål, der skal behandles personoplysninger. Dataansvarlig vil ofte være os som kommune/skole


  Databehandler
   er en person eller juridisk enhed, der behandler persondata på vegne af en anden og efter instruks fra denne. En databehandler bestemmer ikke formålet med en behandling. Databehandler vil ofte være de leverandører, der stiller et digital læremiddel til rådighed. : 

  Hvornår skal der være en databehandleraftale?

  Det er vigtigt du er opmærksom på, at der kun skal etableres en databehandleraftale, hvis en aftale eller en del af en aftale mellem dig og en databehandler (leverandør) går ud på, at de skal behandle personoplysninger efter instruks fra dig som dataansvarlig.

  Behandling kan f.eks. være at indsamle, registrere, opbevare, videregive eller slette personoplysninger. 


  Hvad er personoplysninger?

  Personoplysninger kan f.eks. være navn, adresse, skole, klasse, uni-login, race, etnisk oprindelse, CPR-nummer, økonomiske – og/eller fagforeningsmæssige forhold, seksuel -, politisk –og/eller religiøs overbevisning, sundhedsdata, fingeraftryk og oplysninger om strafferetlige forhold.