Gå til hovedindhold

Danskfaget og læsning/skrivning i alle fag

Dialog værktøj og vejviser til at vurdere og udvikle kvalitet i egen praksis.

  • Læs op

Indhold

    I skoleåret 2019-2020 har en arbejdsgruppe bestående af skoleledere, vejledere og konsulenter fra TEL udarbejdet to værktøjer, som kan støtte skolerne i at vurdere og videreudvikle kvalitet i egen praksis i danskfaget og omkring læsning og skrivning i alle fag.

    Dialogværktøj er en selvvurdering, hvor ledelse, vejledere, lærere og pædagoger kan drøfte skolens praksis i forhold til udvalgte spørgsmål. Gennem selvvurderingen identificerer skolen, hvor den nuværende praksis er stærk, og hvor kvaliteten kan forbedres. Tanken er, at denne vurdering danner baggrund for prioritering af fremtidig indsats.

    Vejviser er en appetitvækker bestående af uddrag fra relevante materialer samt links, som henviser til disse materialer på EMU. Via disse links kan man som skole finde yderligere vejledning og inspiration til at videreudvikle praksis i danskfaget og omkring læsning og skrivning i alle fag.

    Se mere om de to værktøjer (google)