Gå til hovedindhold

Tidligere projekter

Her finder du oplysninger om projekter, der allerede er afviklet

 • Læs op

Indhold

  Afsluttede projekter

  Naturprojektet KOM UD I DAG, er en forkortelse for KOMpetence UDvikling I DAGtilbud.

  Projektets genstandsfelt er kompetenceløft for dagplejere, vuggestue- og børnehavepædagoger i dagtilbud med afsæt i eksperimenterende og aktiv læring indenfor læreplanstemaet ”Natur og Naturfænomener”.

  Naturprojektet skal gøre alle ansatte på dagtilbudsområdet stærke i læreplanstemaet Natur- og naturfænomener ud fra ovenstående pejlemærker. Bl.a. lærer medarbejderne at bruge naturen i nærområdet på en helt ny måde med en undersøgende og eksperimenterende tilgang. Projektet implementeres og udfoldes fra marts 2016 til juni 2017.

  Den første del består af uddannelse af tovholdere, som uddannes til at gå foran og inspirere kollagerne i arbejdet med natur og naturfænomener. I anden del, foldes indsatsen ud til hele Dagtilbud og vil dermed berøre alle ansatte og børn i dagplejen, vuggestuer og børnehaver.

  Anden del starter med to kickoffdage i september, hvor samtlige ansatte i Dagtilbud skal på en hel dags workshop og klædes på til at styrke arbejdet med læreplanstemaet. Herefter følger indsatser i de enkelte dagtilbud frem til juni 2017, hvor projektet afrundes med en udeuge og en Biennale, der stiller skarpt på de nye måder at arbejde med Natur og naturfænomener ud fra en undersøgende og eksperimenterende tilgang.

  Det siger tovholderne

  Line Andersen Pædagog i dagplejen, Daginstitution Højvang
  Tovholderuddannelsen er en fed mulighed. Vi arbejder jo allerede med naturen i vores dagligdag, men med dette kursus går vi nogle lag dybere og sætter mere faglig viden på. Vi får viden om bløddyr, hvirvelløse dyr, træarter og fuglearter. Det er utrolig spændende og en viden, vi kan give videre til børnene, der meget let bliver meget optagede af det, hvis de kan mærke, at den voksne synes, det er spændende, og ved nogle interessante ting. Jeg har altid rodet i jorden og kigget på regnorm og blomster med børnene.

  Forskellen er nu, at jeg sammen med børnene både undersøger og får viden om roden, kronblade og pollen – og ikke bare en flot blomst. Vi lærer at gøre børnene fortrolige med naturen. Vi er begyndt at tænke på en anden måde og være eksperimenterende og bliver gode til at turde at springe ud i det.

  Camilla Dreiager, assisterende leder dagtilbud Højvang
  Vi skal gøre op med at tale dansk i light version til børnene – vi skal ikke ud at se den lille Peter Edderkop, men derimod undersøge: hvad er det for et dyr? Hvorfor gør den sådan? Nu skal vi folde verden ud for børnene. Man kan få det mest fantastiske samspil, når man for eksempel fortæller dem, at en bænkebider er en del af krebsefamilien og at den hele tiden skal have vand for at kunne leve. De ligger under fliserne, fordi der er fugtigt.

  Som leder er det min fornemste opgave at sørge for, at det vi lærer, kommer ud i hele huset og bliver en del af hverdagen. Jeg vil gerne gøre alle de redskaber vi har brug for til at undersøge lettilgængelige og lige ved hånden, så man kan bruge, hvis der f.eks. kommer et spændende insekt, vi skal kigge nærmere på.

  Carina Maria Algren, pædagog i børnehaven Triton
  Vi er jo så heldige nærmest at have Nørrestrand i baghaven, så lige nu går vores projekt på at lave en sneglefarm vinbjergsnegle. Vi har fundet ud af, at de brune er unge snegle, der ikke kan lægge æg. Men hvis sneglen er hvid, er den over to år gammel og så kan den lægge æg.

  Jeg er så heldig at have en naturentusiastisk studerende lige nu, så vi laver masser af projekter der indebærer at dufte og grave og kigge på musehuller. Uddannelsen er en fantastisk mulighed, hvor jeg både får noget teoretisk og praktisk viden, og inspiration fra de andre deltagere, som er meget engagerede. Det bliver en spændende udfordring også at få mine kolleger med.

  Maria Bøgestrand, Dagplejer i Vestbirk, dagplejen Sydvest
  Jeg er netop uddannet pædagog med værksted, natur og teknik på linje, så det, der giver mig mest på tovholderuddannelsen, er, at vi kan dele viden, og se hvordan de andre gør. Med de videoklip, vi har lavet hver især, kan vi finde masser af inspiration til nye måder at arbejde med naturen.

  Vi arbejder eksperimenterende, så jeg lærer også en masse af at se min egen praksis på video.
  Vi har arbejdet med is, vand og lavet et regnormebo. Jeg har fokus på at bruge de rigtige fagudtryk med børnene, så de lærer de rigtige ord for regnorm, bænkebider, snegle og mariehøns – og de store nuancer hos hvert lille dyr eller insekt.

  Videndeling

  Er du medarbejder i Dagtilbud i Horsens Kommune og skal involveres i indsatsen, kan du få adgang til den samlede vidensdelingsmappe, hvori du finder alle tovholdernes producerede videoer og øvrigt læringsmateriale. Dette gøres ved at rette henvendelse til din leder eller husets tovholder på naturprojektet Kom Ud I Dag.

  Projektets mål er at styrke elevernes skriftsproglige færdigheder i fagene gennem kompetenceudvikling af faglærere og vejledere.

  Baggrunden for projektet er folkeskolens mål om at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan samt visionen i kommunens handleplan for sprog og skriftsprog, som beskriver, at eleverne skal være i stand til at tilegne sig viden i forskellige faglige sammenhænge – at læse og skrive for at lære - og dermed have forudsætningerne for at indgå i et videre uddannelsesforløb efter folkeskolen.

  Projektet er tilrettelagt som et aktionslæringsforløb og består af en indledende, fælles kursusdag med fokus på faglig læsning og skrivning i dansk, matematik og naturfag samt efterfølgende aktionslæringsforløb i egen undervisning, hvor lærere og vejledere samarbejder om at udvikle undervisningen i praksis.

  Læs projektbeskrivelse (pdf)

  Materialer

  Læs og download kursusmaterialer fra projektet Læs og Lær 2015:

  Støtteredskaber

  Her kan du finde kontraktskabelon og en beskrivelse af kontraktforhold. Derudover kan du finde en håndbog, som kan hjælpe dig i forbindelse med arbejdet med forståelsesstrategier.

  "På spor af ord” handler om udvikling af ordkendskab hos eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet. Ordkendskab (ordforråd) er en væsentlig forudsætning for elevernes læseforståelse, formidling af viden og dermed læring.

  Derfor er udvikling af elevernes ordkendskab ét af målene i kommunens ”Sprogpolitisk Handleplan – sprog, læsning og skrivning 2011-2013.

  ”På spor af ord” er således den samlende betegnelse for et fælles arbejde mellem skoler og forvaltning om at udmønte målsætningen i Sprogpolitisk Handleplan.

  Arbejdet handler om at udvikle forskningsbaserede metoder og aktiviteter til undervisningen i ordkendskab i børnehaveklassen og på mellemtrinnet. Såvel det teoretiske afsæt som de konkrete undervisningsforløb- og ideér er beskrevet i dokumenterne på boghylden nedenfor. 

  Masteropgaven beskriver, hvordan der arbejdes med direkte undervisning i førfaglige ord på 5. årgang, mens den faglige artikel omhandler et forløb i børnehaveklassen med dialogisk oplæsning og direkte undervisning i fokusord.

  Kom videre til masteropgaven

  Du kan også finde inspiration i filmen ”På spor af ord”, hvor du kan se, hvordan der arbejdes med forløbene på Torstedskolen og Lundskolen. 

  Se filmen på youtube.dk