Gå til hovedindhold

Overgang til ungdomsuddannelser

Her kan du bl.a. finde oplysninger om roller og ansvar i forbindelse med overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse samt procedure og sagsgang i forbindelse med overlevering af dokumentation for funktionsnedsættelser

 • Læs op

Indhold

  Procedure og sagsgange

  Skriftsprogligt bilag udfyldes for elever i skriftsproglige vanskeligheder (ordblindhed eller andre former for læse- og skrivevanskeligheder, fx sprogforståelsesvanskeligheder).

  Ungdomsuddannelserne anvender dokumentet i forbindelse med vurdering af behov for særlige tiltag i overgangen

  Du finder bilaget til udfyldelse her (word)

  Det at skabe gode overgange er en fælles opgave, der begynder i folkeskolen og fortsætter på ungdomsuddannelsen.

  Uddannelsesforum (folkeskolerne, Step 10, ungdomsuddannelserne og Ungdomscenter Horsens) understøtter den gode overgang og overlevering bl.a. ved at tydeliggøre procedure, sagsgang og roller/ansvar i dette dokument.
  Se bl.a. proceduren for overlevering af dokumentation for funktionsnedsættelser.

  Læs mere i Den gode overgang (pdf)

  Læs manual til arbejdet med elevernes uddannelsesparathed (pdf)

  Læs mere om faglig standard for uddannelsesparathed (pdf)