Gå til hovedindhold

STEAM

En didaktisk tilgang med fokus på at styrke børns motivation og læring

 • Læs op

Indhold

  I Horsens Kommune har vi med STEAM fokus på, hvordan vi styrker børns motivation og muligheder for at forholde sig nysgerrigt og undersøgende til verden, til kritisk analyse, til kreativ tænkning samt innovative skabelsesprocesser. Arbejdet med STEAM bliver således en didaktisk tilgang, der har åbne, kreative og (fælles-)skabende læreprocesser som sit omdrejningspunkt. En tilgang, som sætter børns potentiale for at udvikle deres kompetencer i et tværfagligt perspektiv i centrum. Det betyder også, at arbejdet med STEAM kan antage mange forskellige udtryksformer afhængigt af indhold, børnegruppe, fysiske rammer mm.

  STEAM er en betegnelse for enkelt-disciplinerne: SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ART, MATHS. Essensen i forståelsen af STEAM er imidlertid ikke et fokus på enkelt-disciplinerne, men derimod en tværfaglig tilgang, der bidrager til at øge børns interesse og forståelse for sammenhænge i verden fremfor silo-opdelte problemstillinger.

  STEAM-strategien blev oprindeligt godkendt i Børne- og Skoleudvalget d. 7. marts 2016. Strategien er siden blev revideret til en version 2.0, der afspejler Horsens Kommunes arbejde med STEAM i den mellemliggende periode. STEAM-strategien version 2.0 blev godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget d. 17. juni 2021 og kan ses her:

  Læs stategien for STEAM (pdf)

  Du kan også læse mere på vores ressourceside om arbejdet med det 21. århundredes kompetencer og STEAM, som er blevet til i forbindelse med Horsens Kommunes læringsdag i august 2017 samt det opfølgende arbejde i forbindelse med temaeftermiddagen i foråret 2018.

  Læs mere om 21skills & STEAM

  Bering

  I konkurrencen ”Bering - Horsens’ Bedste Idé” hylder vi Vitus Berings opdagelsestrang, globale udsyn og mod til at rejse ind i det ukendte ved at sætte fokus på de gode idéer. At udvikle gode idéer kræver således også nysgerrighed, en forståelse for lokale og globale problemstillinger samt mod til at prøve sig frem.

  ”Bering – Junior” er et STEAM-projekt for 0., 1. og 2. årgang og dagtilbud, hvor børn og pædagogisk personale sammen udforsker en case, fx hvordan kan vi tiltrække flere dyr og insekter til vores legeplads?

  Læs mere om ”Bering – Horsens’ Bedste Idé”